Vodojem Smolkov – oprava a rekonstrukce stavební části akumulační komory a vodojemu

Investor: Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o., Realizace 04/2017 – 12/2017, Finanční objem: 6,6 mil. Kč