O nás

Předmětem podnikání firmy je „Provádění staveb hlavní stavební výroby, pomocné stavební výroby včetně jejich změn, udržovacích prací a jejich odstraňování“.

Stavební firma FUS a HARAZIM s. r. o. vznikla v listopadu roku 1991. Kvalitou práce a dodržováním termínu výstavby jsme přesvědčili investory o serióznosti společnosti, což se projevilo i následným zvýšením počtu zakázek a tím i rozšířením stavu pracovníků.

V současné době naše společnost disponuje cca 70 pracovníky většiny stavebních profesí. Pro zajištění kompletních stavebních dodávek společnost zaměstnává zedníky, tesaře, stavební dělníky, ale i kvalifikované elektrikáře, stolaře, obkladače, malíře, natěrače, zámečníky a instalatéry.

V roce 1993 se staly našimi největšími investory Severomoravská energetika, a.s. Ostrava a ČEZ, a.s. Praha s kterými spolupracujeme dodnes. Hlavní činností pro tyto objednatele je rekonstrukce rozvoden, ekologické stavby a úpravy kabelových kanálů. V průběhu dalších let jsme získali zakázky i u jiných významných investorů, jako jsou IPB a.s. Praha a SPT Telecom a.s. Praha a také nově ČSOB a.s. Praha, Balakom a.s. Komárov, ÚSP Hrabyně, MSEM a.s. Frýdek-Místek, SSHR a.s. Praha, ORZO Security s.r.o. Ostrava a nemalou část tvoří také výstavba rodinných domků.

Všichni pracovníci naší firmy jsou proškoleni z §4 vyhl. č. 50/78 Sb., tři pracovníci profese elektro jsou proškoleni z §7 a čtyři pracovníci z §8 vyhl. č. 50/78 Sb. Dále firma zaměstnává 3 autorizované techniky v oboru pozemní stavby.

Většina pracovníků včetně techniků a vedení firmy mají dlouholetou praxi se zakázkami v rozvodných zařízeních a s prací pod příkazem „B“, znalostí jednotlivých provozů a rozvoden.

Naše firma velice úzce spolupracuje s jednotlivými projekčními firmami, kde se řeší jak poznatky nových stavebních technologií, tak zkušenosti s výstavbou v provozu s ohledem na maximální spokojenost jak objednatele tak provozovatele díla.

Cílem naší firmy je i do budoucna svým zodpovědným přístupem, spolehlivostí a seriózností maximálně uspokojovat požadavky současných, ale i budoucích investorů.