Provedení stavebních prací pro rekonstrukci pobočky ČSOB Opava

Investor: Československá obchodní banka, a.s., Realizace 01/2017 – 03/2017, Finanční objem: 4,1 mil. Kč