Výměna transformátorů T 201, T 202, kompenzačních tlumivek a úprava stanovišť T 401, Rozvodna Prosenice

Investor: ČEZ, a.s. Praha, Realizace: 1994 – 1996, Finanční objem: 20 mil. Kč